Zapraszamy

Kartę CIS muszą posiadać osoby, które chcą pracować w sektorze budowlanymCIS - Program branży budowlanej określa szereg zasad dotyczących dokonywania przez wykonawców płatności na rzecz podwykonawców.

Program został wprowadzony w celu zapobieżenia utracie wpływów na rzecz Skarbu Państwa wynikających z płatności między kontrahentami niepoprawnie rozliczanych dla celów podatkowych. Dla wszystkich wykonawców i podwykonawców objętych zakresem, obowiązek właściwego rozliczania się z podatku i stosowania potrąceń z dokonanych płatności jest jasny i surowe kary automatycznie powstają, jeżeli przepisy programu nie są rygorystycznie przestrzegane.

Pomagamy w:

Rejestracji kontrahentów i podwykonawców

Rozliczeniu i wysłaniu deklaracji CIS